Voorwaarden en bepalingen

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen de Voorwaarden) beschrijven de wederzijdse rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Koper en Finola Group LTD (hierna te noemen de Verkoper) wanneer de Koper goederen koopt in de e-shop.

1.2 De foto’s van de goederen zijn alleen voor illustratieve doeleinden, de originele producten kunnen afwijken van de getoonde producten. De verstrekte foto’s kunnen niet worden gebruikt als basis voor claims. Een product wordt geacht van goede kwaliteit te zijn als het overeenkomt met het monster, het model of de beschrijving in de online winkel.

 

2. Het moment van het sluiten van de koop- en verkoopovereenkomst

2.1. De koop- en verkoopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het ogenblik dat de Koper een winkelwagentje heeft gevormd in de webwinkel, het leveringsadres heeft opgegeven, de betalingswijze heeft gekozen en kennis heeft genomen van deze voorwaarden, op de knop “Bestelling bevestigen” klikt en is geldig tot de volledige uitvoering ervan.

2.2. Elk contract gesloten tussen de Koper en de Verkoper wordt beschermd door Finola Group LTD.

 

3. Rechten van de Koper

3.1. De Koper heeft het recht om goederen te kopen in de e-shop.

3.2. De Koper (consument) heeft het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst van koop en verkoop van goederen met de Verkoper door de Verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen binnen 14 werkdagen vanaf de datum van levering van de goederen, 

 

4. Verplichtingen van de Koper

4.1. De koper dient de bestelde goederen te aanvaarden en de prijs van de goederen en hun levering te betalen.

4.2. Indien de gegevens verstrekt in het inschrijvingsformulier van de Koper veranderen, dient de Koper deze onmiddellijk aan te passen.

4.3. De door de Koper geselecteerde goederen worden gereserveerd en de Verkoper verbindt zich ertoe de koop- en verkoopovereenkomst pas uit te voeren wanneer de Verkoper een bericht van de bank van de Koper ontvangt over de betaling van de geselecteerde goederen. De koper moet de betalingsopdracht uiterlijk binnen 24 uur na het aanklikken van de knop “Bestelling bevestigen” bevestigen. Indien de betalingsopdracht niet binnen deze termijn wordt bevestigd, heeft de Verkoper het recht ervan uit te gaan dat de Koper zich uit de koopovereenkomst heeft teruggetrokken.

 

Rechten van de Verkoper

5.1. Indien de Koper de werking of de stabiele werking van de e-shop tracht te belemmeren, kan de Verkoper, zonder voorafgaande kennisgeving, zijn toegang tot de e-shop beperken, opschorten (beëindigen).

5.2. De verkoper heeft het recht om de werking van de e-shop tijdelijk of voor onbepaalde tijd te beëindigen zonder afzonderlijke kennisgeving.

 

6. Verantwoordelijkheden van de verkoper

6.1. De voorwaarden scheppen voor een correct gebruik door de koper van de door de e-shop aangeboden diensten.

6.2. Het organiseren van de levering van de door de Koper bestelde goederen op het door de Koper aangegeven adres.

6.3. De Verkoper verbindt zich ertoe, in geval van aanzienlijke omstandigheden, de bestelde goederen niet aan de Koper kunnen leveren, de Koper een analoog product aan te bieden, en indien de Koper weigert het analoge product te aanvaarden, het door de Koper gestorte bedrag binnen de 5 werkdagen terug te storten. In dit geval is de Verkoper ontheven van zijn aansprakelijkheid voor het niet leveren van de goederen.

 

7. Levering van goederen

7.1. De goederen worden op kosten van de Koper geleverd door de transportfirma.

7.2. De goederen worden geleverd op het door de Koper opgegeven adres binnen 2-6 werkdagen vanaf de ontvangst van de betaling van de goederen en het transport van de goederen. 

7.3. De exacte leveringsprijs is afhankelijk van het gewicht, het volume, de afmetingen en de plaats van levering van de bestelde goederen, zodat u de definitieve prijs pas zult zien wanneer u de bestelling hebt geplaatst.

7.4. Tijdens de levering van de goederen moet de Koper samen met de vertegenwoordiger van het transportbedrijf de staat van de zending, de hoeveelheid, de kwaliteit en het bereik van de goederen controleren.

7.5. Indien de Koper de overtreding van de zending, de hoeveelheid, de kwaliteit en het assortiment van de goederen constateert, dient de Koper de zending niet te accepteren en dit te noteren in de vrachtbrief. Nadat de koper de zending aanvaardt en de vrachtbrief zonder opmerkingen ondertekent, wordt aangenomen dat de geleverde zending vrij is van gebreken, de hoeveelheid, de kwaliteit en het assortiment van de goederen in overeenstemming zijn met de bepalingen van de koopovereenkomst.

 

8. Terugzending van goederen

8.1. Indien de koper (consument) zich terugtrekt uit de overeenkomst van koop en verkoop van goederen, zoals bepaald in artikel 3.2 van de Voorwaarden, moeten de goederen binnen 7 dagen na de schriftelijke kennisgeving van de koper dat hij zich terugtrekt uit de overeenkomst van koop en verkoop, worden geretourneerd op de rekening van de verkoper. Artikelen die de koper (consument) niet bevallen – de vorm, maat, kleur, model of compleetheid (worden vervangen of geaccepteerd van de Koper binnen 14 dagen na levering aan het dichtstbijzijnde filiaal van Finola Group LTD. 

 

 

GermanPortugalSpainSwedishFrenchItalyPolandCzechDanishFinlandRomaniaIrelandHungarySlovakiaEstoniaLatviaLithuaniaSlovenia